Een zakelijke lening van 100000 euro dankzij subsidie overheid

Een zakelijke lening van 100000 voor ondernemers is absoluut mogelijk dankzij subsidies . Diverse subsidies via de overheid zijn aanwezig om je te helpen. Afhankelijk van de categorie waarin de MKB onderneming zich bevindt zijn er verschillende mogelijkheden. Ondanks de economische situatie is subsidie voor starters zeker mogelijk.

Nog op te richten MKB onderneming

Starterskrediet
Voor iedereen die een MKB bedrijf wil oprichten maar zijn baan dreigt te verliezen biedt het UWV financiele ondersteuning. Je kunt tot een maximum van rond de 30000 euro als rentedragende lening ontvangen voor het opstarten van je bedrijf. Je maakt afspraken met je UWV werkcoach over je business plan en je rapporteert elke maand over de voortgang. Het interessante is dat het UWV niet alleen subsidie geeft aan hoogopgeleide starters maar ook aan typische ambachten; bijv. zelfstandig stukadoor, een eigen winkel beginnen, kapper, etc. Wat het rentepercentage is voor deze lening is niet duidelijk, maar het zal waarschijnlijk lager zijn dan bij de bank.

Microkrediet
Dit wordt aangeboden door Qredits (ook overheidsorganisatie) en heeft geen winstoogmerk. Microkrediet is bedoeld voor het kleinbedrijf (minder dan 5 personeelsleden, ook veel zzp ers maken gebruik). ABN Amro, Rabobank en ING zijn aangesloten. Een ondernemer kan een maximum van 35000 euro subsidie krijgen. Je betaalt tussen de 6 en 13% rente over je lening.

Startende MKB onderneming

[ad#336×280-rechts]

Ben je al begonnen als starter dan kun je ook microkrediet aanvragen.
Daarnaast wordt Innovatiekrediet aangeboden voor Agentschap NL (onderdeel van Ministerie van Economische Zaken). Het komt erop neer dat je enerzijds fiscale korting kunt aanvragen en dat je subsidie om gedeeltes van de ontwikkeling van nieuwe technieken/producten te financieren kunt aanvragen.
De WBSO regeling is een fiscale regeling om innovatie (R&D) te stimuleren. Het komt erop neer dat de ondernemer een behoorlijke korting kan krijgen op de loonheffing die normaliter betaald moet worden boven de loonkosten van personeel.
Met behulp van een innovatievoucher (een ander subsidieinstrument) kun je iets laten onderzoeken door een kennisinstelling en daar subsidie voor krijgen. Je kunt overigens niet alleen subsidie aanvragen voor pure research, maar ook voor marketonderzoek, innovatiestrategie en meer van de bedrijfskundige aspecten van innovatie.

Bestaande MKB onderneming

Bestaande ondernemingen mogen ook microkrediet aanvragen.
Een bestaand bedrijf kan ook een aanvraag doen voor het subsidieinstrument Groeifaciliteit MKB. De overheid staat dan garant voor max. 50% van het risicokapitaal (max. 25 miljoen euro) wat een ondernemer stopt in de ontwikkeling van nieuwe technologieen.

Ook het innovatiekrediet is beschikbaar voor gevestigde MKB bedrijven. Dit is een risicodragend krediet voor de financiering van innovatieve projecten. Het krediet is max. 5 miljoen euro.

Conclusie:

Concluderend kan gesteld worden dat 100000 euro lenen middels verschillende subsidiepotjes wel degelijk mogelijk is. Als startende onderneming kun je via het UWV en Microkrediet rond de 70000 euro lenen. De overige 30000 kun je overigens proberen als persoonlijke lening of doorlopend krediet terwijl je nog in loondienst bent te lenen bij je bank. Ben je iets verder met je onderneming dan kun je innovatiekredieten aanvragen en het subsidieinstrument Groeifaciliteit MKB aanvragen, hetgeen een korting realiseert op je kosten en risico.