100000 euro lenen

Dit artikel gaat over 100000 euro lenen. Dit forse bedrag wordt in de meeste gevallen gezocht door ondernemers die een zakelijke bedoeling hebben. Een ton lenen is eenvoudiger dan men denkt. Welke bronnen heeft de ondernemer om aan een lening van 100000 euro af te sluiten bij een kredietverstrekker? Hierbij een aantal mogelijkheden.

Zakelijk krediet

Een bedrijfskrediet is aan te vragen bij diverse kredietverstrekkers. Men kijkt hierbij naar een aantal zaken:
– Leeftijd van de onderneming
Een kredietverstrekker financieert idealiter een onderneming die een bepaalde mate van voorspelbaarheid heeft laten zien qua resultaten. Als de onderneming nog zeer jong is, dan is het risico voor een kredietverstrekker relatief hoog; hij weet immers niet of de onderneming daadwerkelijk in staat zal zijn om uberhaupt omzet of winst te maken.
– Solvabiliteit en liquiditeit
Solvabiliteit gaat over de vraag of de onderneming in staat is aan om de bestaande langlopende schulden te voldoen (bedrijfshypotheek bijv.). Liquiditeit betreft het vermogen om op korte termijn de crediteuren van kortlopende aard (leveranciers bijv.) te kunnen betalen.
– Potentie van de onderneming
Men kijkt naar het businessplan en de aannames voor verdere groei. Wat is het concurrentievoordeel van de onderneming? Heeft de onderneming patenten of octrooien, hoe makkelijk is het voor concurrenten om de markt te betreden, wat is de macht van de leveranciers, etc.
– Achtergrond van de ondernemer
Hoeveel ervaring heeft de ondernemer? Heeft hij branche specifieke ervaring die hem helpen het doel van de lening te realiseren? Als je bij de banken geld leent zal er ongetwijfeld een BKR controle plaatsvinden.

Lenen met bedrijfspand als onderpand
Heb je een bedrijfspand, dan kun je dit gebruiken als onderpand voor een lening. Denk aan een kantoorpand, een bedrijfshal, een woon-winkelpand. De lening kun je aanwenden voor nieuwe investeringen in je onderneming.

[ad#336×280-rechts]

Overwaarde op je bedrijfspand verzilveren

Regel extra financiële ruimte om leveranciers, klanten en voorraden te financieren middels deze constructie. In de meeste gevallen bepaalt u zelf het bedrag wat u wilt opnemen en uw bestedingsdoeleinden. Bij sommige aanbieders is de hypotheek tot 80% aflossingsvrij. U kunt uw krediet in de meeste gevallen boetevrij opzeggen, mede afhankelijk van uw liquiditeit.